Logo website 112 Eerste Hulp

ASBEST CURSUSSEN

Als er de mogelijkheid bestaat dat uw werknemer kan blootstaan aan asbest verplicht het Arbeidsomstandighedenbesluit dat er voorafgaande aan
werkzaamheden voorlichting is gegeven aan deze werknemer over de gevaren vast asbest voor de gezondheid en hoe blootstelling te voorkomen.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in contact kan komen met asbest. Dit kunnen medewerkers van bouwbedrijven en gemeenten zijn, maar ook zzp’ers. De cursist leert in drie uur de belangrijkste aspecten van het herkennen van asbest.

De cursus Veilig werken met asbestcementleidingen richt zich op werknemers die werkzaamheden verrichten aan ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafwateringsnetten.

Volg de asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden. In deze cursus krijgen medewerkers die asbestwerkzaamheden uitvoeren die onder risicoklasse 1 vallen instructie over hoe je veilig werkt met asbest in het werkgebied. 

DAA

De cursus Deskundig Asbest Acceptant is bestemd voor diegenen die betrokken zijn bij de inzameling van afvalstoffen, zoals beheerders en assistent-beheerders van onder andere stortplaatsen, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers

 Langdurende blootstelling aan Chrome-6 is gevaarlijk. Het is dus belangrijk voor mensen die beroepsmatig veel in contact komen met chroom-6 dat zij de stof herkennen en weten hoe ze moeten handelen als ze met deze stof in aanraking komen.

Machinisten van bijvoorbeeld kranen en verreikers, die binnen het werkgebied werken, moeten aantoonbaar een instructie hebben gekregen over de risico’s van het werken met asbest en de maatregelen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke blootstelling.